مدت زمان ارسال کالا:

ارسال کالا بعد از ثبت سفارش و پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه صورت میپذیرد.

و همچنین زمان تحویل کالای خریداری شده از 3 تا 15 روز کاری بعد از ثبت سفارش میباشد.

و در صورت آماده شدن سفارش زودتر از زمان تعیین شده ،با شما تماس گرفته خواهد شد و هماهنگی های لازم صورت میگیرد.