اعطای نمایندگی سبلان کالا:

شرایط اختصاصی

1-قیمت‌های مصرف‌کننده در فروشگاه‌ها بايد الزاماً مطابق قیمت‌های مصوب شركت باشد.
2-نماينده الزاماً فردي خواهد بود كه مالك فروشگاه و يا سرقفلي آن باشد.
3-نصب تابلوي سبلن کالا در محل نمايندگي الزامي است.
4-نمايندگي غیرقابل‌انتقال به غير می‌باشد.
5-نماينده بايد داراي پروانه كسب مرتبط باشد.

شرایط عمومی

تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور؛
توانایی تجهیز دفتر کار مطابق استاندارد موردنظر شرکت؛

فرایند اعطای نمایندگی

1-     اعلام درخواست نمایندگی سبلان کالا در شهر مربوطه
2-      موافقت اولیه مدیریت فروش و بازاریابی با افزایش تعداد نمایندگان در شهرهای مربوطه
3-     بررسی صلاحیت عمومی متقاضی و انجام مصاحبه اولیه با وی از سوی مدیریت فروش
4-      ارائه درخواست مکتوب متقاضی نمایندگی به دفتر مرکزی شرکت
5-     برقراری جلسه حضوری بین متقاضی نمایندگی و مدیریت فروش و بازاریابی و مدیریت عامل شرکت
6-   بازدید اولیه بازرس شرکت از محل دفتر معرفی‌شده متقاضی و در صورت تأیید اعلام به متقاضی جهت تجهیز و ارسال گزارش آن به مدیریت فروش و بازاریابی
7-  اخذ تضامین لازم از تأییدشدگان
8-   عقد قرارداد و اعطای نمایندگی در شهرستان مربوطه
9-   تجهیز دفتر نمایندگی مطابق طرح استاندارد شرکت از سوی متقاضی نمایندگی